• บริษัท ไนน์ เซอร์เคิล อินโนเวชั่น จำกัด

    คือ กลุ่มนักวิเคราะห์และวางแผนกลยุทธ์
    ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านไอทีให้กับองค์กร
    ทั้งภาครัฐและเอกชน

  • เรามีทีมงานมากประสบการณ์ที่มีศักยภาพพร้อมเข้าไปทำความเข้าใจและช่วยเหลือในการออกแบบเพื่อมอบโซลูชั่นที่ดีที่สุดให้กับลูกค้า โดยคำนึงถึงงบประมาณและความจำเป็นให้กับองค์กรได้ใช้ทรัพยากรทางด้านไอทีให้คุ้มค่าได้ อีกทั้งเรายังมีการค้นคว้า ศึกษา คิดค้น และนำเสนอนวัตกรรมทางด้านไอทีใหม่ๆ นำเสนอลูกค้าอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ลูกค้าสามารถก้าวทันไปสู่โลกอนาคตที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาไม่หยุดนิ่ง

Client References


client-logo
เรามุ่งมั่นที่จะพัฒนาศักยภาพด้านไอทีอย่างเต็มประสิทธิภาพเพื่อให้เป็นที่พึงพอใจกับลูกค้าเสมอมา จนทำให้เราได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าทั้งทางภาครัฐและเอกชนมากมาย และเราจะไม่หยุดนิ่งที่จะพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรมใหม่ๆ ต่อไปในอนาคต