บริษัท ไนน์ เซอร์เคิล อินโนเวชั่น จำกัด

มีการบริการให้กับลูกค้าอย่างเป็นระบบ เพื่อให้เราสามารถตอบสนอง
ได้ทุกความต้องการของลูกค้าและตรงจุด

 • icon_it-turnkey1

  1. Research & Analysis

  สำรวจและวิเคราะห์ถึงความต้องการของลูกค้า อีกทั้งมองหาปัญหา หรือสาเหตุของความต้องการของลูกค้า เพื่อให้เราสามารถคิดค้น หรือเลือกเฟ้นโซลูชั่นที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการได้อย่างแม่นยำ

 • icon_it-turnkey3

  2. Consult

  ให้คำปรึกษาและช่วยสร้างสรรค์แนวคิดใหม่ๆ ในการใช้ไอที แก้ปัญหาและพัฒนาองค์กร ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ลูกค้าต้องการ

 • icon_it-turnkey2

  3. Planning

  เรามีทีมงานผู้เชี่ยวชาญและนักวิเคราะห์วางแผนชั้นเลิศ ที่ช่วยวางกลยุทธ์ทางด้านไอทีให้กับลูกค้า และเสนอแนวทาง (Methodology) เพื่อให้เกิดความคุ้มค่าอย่างสูงสุด และเป็นการแก้ปัญหาทางด้านไอทีให้กับลูกค้าในระยะยาวได้

 • icon_it-turnkey4

  4. Strategy

  มอบโซลูชั่นหรือนวัตกรรมที่ดีที่สุดให้กับลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบของ Software หรือ Hardware หรือการพัฒนาระบบทรัพยากรไอทีของลูกค้าที่มีอยู่แล้ว ให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

PROFIT

FOR YOUR BUSINESS

 

 • profit-for-your-business

 • profit-for-your-business2

  จนกลายเป็นการสร้างผลกำไรมหาศาลทางธุรกิจให้กับลูกค้า อีกทั้งยังเป็นการปรับพัฒนาองค์กรให้มีการพัฒนาคุณภาพที่ดีขึ้น เปรียบเสมือนก้าวแรกสู่ความสำเร็จทางธุรกิจของลูกค้าในอนาคต